⇓ Choose Marathi Status Category

sad status | marathi status

Are you serching for marathi status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

चूक तुझी नाही 😰 माझी होती ... माझं प्रेम 🖤🖤 एवढं होत कि, त्याचा तुला 💔 💔 घमेंड झाला होता ...

chuk tuzi nahi 😰 mazi hoti ... maz prem 🖤 🖤 evadh hot ki, tyacha tula 💔💔 ghamend zala hota ...

जरा स्वतः विचार करून बघ , काय करशील त्या दिवशी... जेव्हा तू माझ्यावर 🖤 प्रेम करशील ,आणि मी तुला 💔 breakup देईन जसा तू 💔 देशील ...😰

jara swata vichar karun bagh , kay karshil tya diwashi ... jevya tu mazyavar 🖤 prem karshil , aani mi tula 💔 breakup dein jasa tu 💔 deshil ...😰

मनं 💏 भरलं असेल तर , सांग 💔 मला ... मला ❌ नाही म्हंटलेलं पसंद आहे पण वाट 🔔 बघणं नाही ...

man 💏 bharl asel tr , sang 💔 mala ... mala ❌ nahi mhatlel pasand aahe pn vat 🔔 baghn nahi ...

एके दिवशी तुला 😰 पच्छाताप होईल ... कि काय होतो मी 🖤 तुझ्यासाठी ... तोपर्यंत मी 👨 तुझ्या आयुष्यातून 💔 खूप दूर गेलेला असेन ...

eke diwashi tula 😰 pachatap hoil ... ki kay hoto mi 🖤 tuzyasarhi ... toparyant mi 👨 tuzya aayushyatun 💔 khup dur gelela asen ..

तुझ्यावर 🖤 प्रेम करून मी आयुष्यामध्ये एवढी मोठी 💔 चूक केली कि ... नाही ❌ मी तुला विसरू शकत आणि ...नाही ❌ तुझ्याशिवाय जगू शकत 😞 ...

tuzyavar 🖤 prem karun mi aayushyamadhe evadhi mothi 💔 chuk keli ki ... nahi ❌ mi tula visaru shakat ani ... nahi ❌ tuzyashivay jagu shakat 😞 ...

नाही भेटणार 💔 😞 तुला माझ्यासारखा ...जा मुकाट्याने 💔 आणि आजमावून बघ ...

nahi bhetnar 💔 😞 tula mazyasarkha ... ja mukatyane 💔 aani aajmavun bagh ...

breakup 💔 नंतर पण जर तुम्ही status, profile picture, last seen 🧐 बघत असाल ... तर समजून घ्या कि , तुम्ही ती व्यक्ती तुमच्या 😇 डोक्यातून काढून टाकली पण 🖤 हृदयातून ❌ नाही ...

breakup 💔 nantr pn jar tumhi status, profile picture, last seen 🧐 baght asal ... tr samjun ghya ki , tumhi ti vyakti tumchya 😇 dokyatun kadhun takli pn 🖤 hrudayatun ❌ nahi ...

आपल्या आयुष्यात एखाद्या व्यक्तीला आपली 🖤 गरज बनवू नका... कारण जेव्हा 💑 ते बदलतात ... तेव्हा तुम्हाला त्या व्यक्तीचा 😢 राग कमी ... पण स्वतःचा 😢 राग जास्त येतो ...

aplya aayushyat ekhadya vyaktila aapli 🖤 garaj banvu naka ... karan jevya 💑 te badaltat ... tevya tumhala tya vyakticha 😢 rag kami ... pan swatacha 😢 rag jast yeto ...