⇓ Choose Marathi Status Category

romantic status | marathi status

Are you serching for romantic status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

त्या 💑 व्यक्तीला कधीच ignore करू ❌ नका , जी 💑 तुमच्यासाठी बाकीच्यांना ignore करते ...

tya 💑 vyaktila kadhich ignore karu ❌ naka , ji 💑 tumchyasathi bakichyanna ignore karte ...

तुला काय वाटत , मी मिस 💏 करतोय तुला ? ह्ट , आठवण 💕 येते थोडी बस्स ! बाकी काही ❌ नाही ...

tula ky vatat , mi miss 💏 kartoy tula ? hat , aathvan 💕 yete thodi bass ! baki kahi ❌ nahi ...

पावसाचा पहिला 💧 थेंब आणि आपली पहिली 💑 भेट आजही मला आठवते 💏 , आता फक्त पाऊसाचे 💧 💧 💧 थेंब आहेत , पण तू ❌ नाही आहेस ...

pavasacha pahila 💧 themb aani pahili pahili 💑 bhet aajahi aathvate 💏 , ata fakt pausache 💧 💧 💧 themb aahet , pan tu ❌ nahi aahes ...

वेडी 💑 तुझी नाहीतर कुणाची आठवण 💕 काढणार मी ...

vedi 💑 tuzi nahitar kunachi aatvan 💕 kadhnar mi ...

चुकीच्या 😥 माणसाच्या प्रेमात 💕 पडण्यापेक्षा आम्ही सिंगालाच 😊 बरे आहोत ...

chukichya 😥 manasachya 💕 premat padnyapekshya aamhi singlech 😊 bare aahot ...

जेव्हा मला 💬 📱 बोलावसं वाटत , तेव्हा सगळेच busy 😔 असतात ...

jevya mala 💬 📱 bolavas vatat , tevya saglech busy 😔 asatat ...

ज्या लोकांनी गैरसमज करून मला 😰 दूर केलं , त्यांना समजवण्याची 👎 गरज आता मला वाटत ❌ नाही ...

jya lokanni gairsamaj karun mala 😰 dur kel , tyanna samjavnyachi 👎 garaj ata mala vatat ❌ nahi ...

चांगल्या मुलांची थेट 💑 बायको बनते ... 💏 girlfriend ❌ नाही ...

changlya mulanchi thet 💑 bayko bante ... 💏 girlfriend ❌ nahi ...