⇓ Choose Marathi Status Category

romantic status | marathi status

Are you serching for romantic status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

मी कितीही 😰 दुखावलो , तरी तुझ्यावर प्रेम 🖤 करणं सोडून देणार नाही , कारण तू 💏 माझ्यासाठी special आहेस आणि असेल 🖤 नेहमीसाठी ...

mi kitihi 😰 dukhavlo , tari tuzyavar prem 🖤 karan sodun denar nahi , karan tu 💏 mazyasathi special aahes ani asel 🖤 nehamisathi ...

तुझ्या 🖤 प्रेमाचा रंग अजूनही 🌹 बहरत आहे, शेवटच्या ❣️ क्षणापर्यंत मी फक्त 💑 तुझाच आहे ...

tuzya 🖤 premacha rang ajunahi 🌹 barart aahe, shevtchya ❣️ khsanaparyant mi fakt 💑 tuzach aahe ...

अरे 💕 पटवायचा असत्या तर , आम्ही पण दोन 💑 तीन पटवल्या असत्या ... पण आम्हाला 🌹 रिस्पेक्ट द्यायला येत, कुणाच्या 😰 मनाशी खेळता नाही येत ...

are 💕 patvaychya astya tr ,aamhi pan don 💑 tin patavlya astya ... pan amhala 🌹 respect dyayla yet , kunachya 😰 manashi khelta nahi yet ...

सहजच तिला 💑 विचारलं मी तुला 💔 सोडून गेलो तर, ती म्हणाली ✔️ हो , जाशील पण "डायरेक्ट वर 💕😰" ...

sahajach tila 💑 vicharl mi tula 💔 sodun gelo tr , ti mhanali ✔️ ho , jashil pn "direct var 💕 😰" ...

मुलिंची पण 💕 💑 प्रेम व्यक्त करायची पद्धत आहे , कधी 🎵🎵 गाण्यातून इशारा करतात , तर कधी 💬 स्टेटस मधून बरोबर ना ...

mulinchi pan 💕 💑 prem vyakt karaychi padhat aahe , kadhi 🎵🎵 ganyatun eshara kartat , tar kadhi 💬 status madhun barobar na ...

तुझी सोबत 💑 , तुझी संगत आयुष्य भर 💑 असावी , नाही विसरणार 💕 प्रेम तुझं , आपली साथ 💑 शेवटपर्यंत असावी ...

tuzi sobat 💑 , tuzi sangat aayushya bhar 💑 asavi , nahi visarnar 💕 prem tuz , aapli sath 💑 shevtparyant asavi ...

आमची 😊 ओळख कमी आहे , कारण आम्ही कुणाच्या पुढे पुढे करत नसतो , आणि कुणाच्या 💕 💑 मागे मागे पळत नसतो ...

aamchi 😊 olakh kami aahe , karan aamhi kunachya pudhe pudhe nasto , aani kunachya 💕💑 mage mage palat nasto ...

आपल्यावर 💕 प्रेम करणारी 💑 व्यक्ती कधी कधी खोटं बोलते , याचा अर्थ तिच्या 😞 मनात वाईट विचार आहे असं ❣️ मुळीच ❌ नसतं ...

aaplyavar 💕 prem karnari 💑 vyakti kadi kadhi khot bolte , yacha arth 😞 tichya manat vait vichar aahe asa ❣️ mulich ❌ nasat ...