⇓ Choose Marathi Status Category

motivational status | marathi status

Are you serching for motivational status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

न हरता 💪 , न थकता , न थाबंता 😊 ... प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी 🙂 नशीब सुध्दा 👌 हरत ...

na harta 💪 , na thakta , na thambta 😊 ... praytna karanaryansamor kadhi kadhi 🙂 nashib sauddha 👌 harat ...

नाही ❌ हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तोपर्यंत सगळे काही 🙂👍 शक्य आहे ...

nahi ❌ ha shabda tumhala aiku yet nahi , toparyant sagal kahi 🙂👍 shakya aahe ...

ना ❌ कुणाशी स्पर्धा असावी , ना कुणाच्या पुढे 😊 जाण्याची आकांक्षा असावी , फक्त स्वतःला 👍 सिद्ध करण्याची 💪 जिद्द असावी ...

na ❌ kunashi spardha asavi , na kunachya pudhe 😊 janyachi aakanshya asavi , fakt swatala 👍 sidhha karanyachi 💪 jidda asavi ...

मन 😊 ओळखणाऱ्यांपेक्षा 💓 मन जपणारी माणस हवीत कारण , ओळख 😊 ही क्षणभरासाठी असते तर , जपवणूक 👫 आयुष्यभरासाठी ...

man 😊 olakhanarynpekshya 💓 man japanari manas havit karan , olakh 😊 hi kshanbharasathi asate tr , japavanuk 👫 aayushaybharasathi ...

अडचणीत ☹️ असतांना अडचणीपासून दूर 🏃 पळणे , म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत 😥 जाण्यासारखेच आहे ...

adachanit ☹️ asatana adachanipasun dur 🏃 palane , mhanje ajun mothya adachanit 😥 janyasarkhe aahe ...

👨 मानवाचा दानव 👹 होणे ... ही त्याची 😞 हार , मानवाचा महामानव 🤴 होणे ... हा त्याचा चमत्कार, आणि मानवाचा माणूस 👨 होणे ... हे त्याचे 👌 यश आहे ...

👨 manavacha danav 👹 hone ... hi tyachi 😞 har , manavacha mahamanav 🤴 hone ... ha tyacha chamatkar , aani manavacha manus 👨 hone ... he tyache 👌 yash aahe ...

माणसाला दोनच गोष्टी 😊 हुशार बनवतात , एक म्हणजे 📚 वाचलेली पुस्तकं , आणि दुसरी 👫 भेटलेली माणसं ...

manasala donach goshti hushar 😊 banavtat , ek mhanje 📚 vachaleli pustak , aani dusari 👫 bhetleli manas ...

कोणतेही कार्य हे 🙄 अडथळ्यांशिवाय पार पडत ❌ नाही , शेवटपर्यंत 👨 जे प्रयत्न करीत राहतात , त्यानांच यश 😊 प्राप्त होते ...

konatehi kary he 🙄 adathalyanshivay par padat ❌ nahi , shevatparyant 👨 je praytn karit rahatat , tyannach yash 😊 prapt hote ...