⇓ Choose Marathi Status Category

missing status | marathi status

Are you serching for missing status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

तुझी 👦 वाट पाहुनी 😥 अश्रू दाटले नयनी , मनं माझे गेले 🕐 घडयाळ होऊनि , आता 💑 तरी येऊन भेट ... वाट 👩 पाहते तुझी 🦋 पाखरू होऊनि ...

tuzi 👦 vat pahuni 😥 ashru datale nayani , man maze gele 🕐 ghadyal houni , ata 💑 tari yeun bhet ... vat 👩 pahate tuzi 🦋 pakharu houni ...

जो दुसऱ्यांना 😊 आधार देतो , त्यांना कोणीच 😞 आधार देत ❌ नाही ...

jo dusaryanna 😊 adahr deto , tyanna konich 😞 aadhar det ❌ nahi ...

मला माहित आहे तुला मी 😥 आवडत नाहि , आणि मी मात्र तुझ्या 💑 आठवणिशिवाय एक क्षणहि राहू शकत ❌ नाहि ...

mala mahit aahe tula mi 😥 awadat nahi , aani mi matra tuzya 💑 aathavanishivay ek kshanahi rahu shakat ❌ nahi ..

जिथे श्वासात 💕 श्वास गुंततात ,तेच क्षण आपले असतात , तू नसलास 👦 आता तरी तेच क्षण मला 💑 आजही आठवतात ...

jithe shwasat 💕 shwas guntata , tech kshan aapale asatat , tu nasalas 👦 aata tari tech kshan mala 💑 aajahi athavatat ...

माणूस 💔 गमावणे हे सर्वात मोठं नुकसान , आणि त्याहीपेक्षा मोठं 😞 नुकसान म्हणजे , त्यांच्या आठवणीत 😥 आयुष्यभर जगणं…

manus 💔 gamavane he sarvat moth nukasan , aani tyahipekshya moth 😞 nuksan mhanje , tyanchya aathavanit 😥 aayushabhar jagan ...

कधी कधी 😘 लक्ष्यात ठेवण्यापेक्षा , विसरणं जास्त अवघड 😞 असत ...

kadhi kadhi 😘 lakshyat thevnyapekshya , visaran jast awaghad 😞 asat ...

जेव्हा मी 👩 तुला miss 😘 करतो , तेव्हा ऐकलेलं प्रत्येक 🎵 🎵 song हे 👩 तुझी आठवण 💏 करून देत ...

jevya mi 👩 tula miss 😘 karto , tevya aikalel pratek 🎵🎵 song 👩 tuzi aathavn 💏 karun det ...

कधी कधी 😞 एकटं राहणं चांगलं असत , कारण कोणी तुम्हाला दुखवू ❌ नाही शकत ...

kadhi kadhi 😞 ekat rahan changl asat , karan koni tumhala dukhvu ❌ nahi shakat ...