⇓ Choose Marathi Status Category

missing status | marathi status

Are you serching for missing status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

तिला वाटत मी तिला 💔 विसरलो असेल , पण 👩 तिला का ❌ नाही कळत ... वेळ 🕐 बदलते काळ बदलतो , पण पाहिलं 💏 प्रेम कधीच ❌ नाही विसरू शकत ...

tila vatat mi tila 💔 visarlo asel , pan 👩 tila ka ❌ nahi kalat ... vel 🕐 badalte kaal badalto , pan pahil 💏 prem kadhich ❌ nahi visaru shakat ...

खूपच आठवण येत होती आज 👦 तुझी , वाटत होत 👩 मला माफ करशील आणि मिठीत 💏 घेऊन बोलशील "💕 पिल्लू खूप miss केलं रे तुला" love you पागल ...

khupach aathavan yet hoti aaj 👦 tuzi , vatat hot 👩 maaf karshil aani mithit 💏 gheun bolashil "💕 pillu khup miss kel re" tula love you pagal ...

येणारा दिवस कधीच तुझ्या 💕 आठवणीं शिवाय जात ❌ नाही , दिवस जरी गेला तरी , तुझी 💏 आठवण जात ❌ नाही ...

yenara diwas kadhich tuzya 💕 aathavani shivay jaat ❌ nahi , diwas jari gela tari , tuzi 💏 aathavn jaat ❌ nahi ...

आठवण 💏 आली नाही असं कधी झालंच ❌ नाही , आठवायला 💑 विसरावं लागत विसरता मात्र आलाच ❌ नाही ...

aathavan 💏 aali nahi asa kadhi zalach ❌ nahi , aathavayla 💑 visarav lagat visarta matra aalach ❌ nahi ...

तुझी 💏 आठवण येण्यासाठी वेळ लागत ❌ नाही , तीही 💑 माझ्या सारखीच आहे , तिलाही 💕 तुझ्याशिवाय राहवत ❌ नाही ...

tuzi 💏 aathavn yenyasathi vel lagat ❌ nahi , tihi 💑 mazyasarkhich aahe , tilahi 💕 tuzyashivay rahavat ❌ nahi ...

जेव्हा मी तुला miss 😔 करतो ,तेव्हा ऐकलेलं प्रत्येक song हे तुझी आठवण 💏 करून देत ...

jevya mi tula miss 😔 karto, tevya aikalel pratek song tuzi aathavn 💏 karun det ...

खरे 💑 प्रेम असावे कमळासारखं , जे 🌺 पाण्याची साथ कधीच सोडत ❌ नाही ...

khare 💑 prem asave kamalasarkh , je 🌺 panyachi sath kadhich sodat ❌ nahi ...

एकही क्षण ❌ नाही , जेव्हा तिची 👩 आठवण येत नसेल , असा एकतरी क्षण 💑 असेल जेव्हा ती 👩 मला आठवत असेल ...

ekahi kshan ❌ nahi , jevya tichi 👩 aathvan yet nasel , asa ekatari kshan 💑 asel jevya ti 👩 mala aatavt asel ...