⇓ Choose Marathi Status Category

marathi status | marathi status whatsapp

Are you serching for marathi status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

अशी 👩 पोरगी असावी जी म्हणेल लाख 👩 पोरी पटवं , पण प्रेम 💑 फक्त माझ्यावरच कर ...

ashi 👩 porgi asavi ji mhanel lakh 👩 pori patav , pan prem 💑 fakt mazyavarch kar ...

काही 👩 मुली इतक्या गोड 😊 हसतात कि , दुश्मन पण दुश्मनी 😔 विसरून जातो ...

kahi 👩 muli etakya god 😊 hasatat ki , dusaman pan dushmani 😔 visarun jato ...

वाघ 🐯 कोणीही असो , शिकार 💪 आम्हीच करणार , राजा 🦁 कोणीही असो , राज्य 💪 आम्हीच करणार ...

vagh 🐯 konihi aso , shikar 💪 aamhich karnar , raja 🦁 konihi aso , rajya 💪 amhich karnar ...

एका चुकीमुळे 💔 संपते ते प्रेम , आणि हजार चुका माफ करतात ते खरे 👫 मित्र ...

eka chukimule 💔 sampte te prem , aani hajar chuka maaf kartat te khare 👫 mitra ...

खूप 😥 त्रास होतो तुझी 💑 आठवण आल्यावर , पण थोडेसे 😘 बरे वाटते , डोळ्यातून 😂 पाणी गेल्यावर ...

khup 😥 tras hoto tuzi 💑 aathavan alyavar , pn thodese 😘 bare vatate , dolyatun 😂 pani gelyavar ...

लक्षात 🤔 ठेव एक दिवस असा येणार खडूस , तू मला call 📞करणार , पण तेव्हा तुला एकच आवाज ऐकू येणार ... डायल केलेला 📱 नंबर व्यस्त आहे ...

lakshyat 🤔 thev ek diwas asa yenar khadus , tu mala call 📞 karnar , pn tevya tula ekach aawaj aiku yenar ... dial kelela 📱 number vyast ahe ...

तुमचा स्वभाव 😊 लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करतो , तुमची 💰 संपत्ती ❌ नाही ...

tumcha swabhav 😊 lokanmadhe vishwas nirman karto , tumachi 💰 samptti ❌ nahi ...

सुंदरता तर 😊 मनात असते , चेहऱ्याने 💏 तर रंग कळतात ...

sundarata tr 😊 manat aste , cheharyane 💏 tr rang kalatat ...