⇓ Choose Marathi Status Category

marathi status | marathi status whatsapp

Are you serching for marathi status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

मि असाच 💪 आहे , पटल तर घ्या ... नाय तर द्या 👎 सोडून …

mi asach 💪 ahe , patal tr ghya ... nay tr dya 👎 sodun ...

ओठावर 👄 तूझ्या स्मित 😊 हास्य असु दे , जिवनात 👩 तूझ्या वाईट दिवस ❌ नसु दे , जिवनाच्या वाटेवर अनेक 👫 मिञ मिळतील तुला परंतु , हदयाच्या 🖤 एका बाजुस जागा माञ माझी 💏 असु दे ...

othavar 👄 tuzya smit 😊 hasya asu de , jivanat 👩 tuzya vait diwas ❌ nasu de , javanachya vatevar anek 👫 mitra milatil parantu , hrudayachya 🖤 eka bajus jaga matr mazi 💏 asu de ...

तुझी प्रीत 💏 माझ्यासाठी जीवनाचा अनमोल ठेवा आहे , कधी विरहाचा 🖤 चटका , तर कधी 💑 मिलनाचा गारवा आहे ...

tuzi prit 💏 mazyasathi jivanacha anamol theva aahe , kadhi virahacha 🖤 chatka , tr kadhi 💑 milanacha garava aahe ...

मैञीत आणी 💑 प्रेमात आपण कुस्ती ❌ नाय , फक्त मस्तीच 😛 करतो ...

👬 maitrit aani 💑 premat aapan kusti ❌ nay , fakt mastich 😛 karto ...

जे मला ओळखतात् ते माझ्यावर 😊 कधी शंका घेत ❌ नाही , आणि जे 🧑 माझ्यावर शंका घेतात ,त्यांनी मला कधी 👎 ओळख़लच ❌ नाही ...

je mala olakhatat te mazyavar 😊 kadhi shanka ghet ❌ nahi , aani je 🧑 mazyavar shanka ghetat , tyanni mala kadhi 👎 olakhalach ❌ nahi ...

माझीवाली 👩 रडताना 😥 पण एवढी ‪cute‬ दिसते की , कळतच नाही 👩 हिला शांत करू का अजून ‪‎एक 👊 बुक्का मारू‬ 😛 💗...

mazivali 👩 radatana 😥 pn evadhi cute disate ki , kalatach nahi 👩 hila shant karu ka ajun ek 👊 bukka maru 😛 💗 ...

नाती 💑 ही झाडांच्या 🍂 पानांसारखी असतात , एकदा 🍃 तुटली की , त्यांची 🌺 हिरवळ कायमकी 😰 निघून जाते ...

nati 💑 hi zadanchya 🍂 panansarkhi asatat , ekada 🍃 tutali ki , tyachi 🌺 hiraval kayamachi 😰 nighun jate ...

🙄 पाहिलेल्या 🌧️ पावसाळयापेक्षा , अनुभवलेले 😊 पावसाळे 🌧️ अधिक महत्वाचे 👌 असतात …

🙄 pahilelya 🌧️ pavasalyanpekshya , anubhavlele 😊 pavasale 🌧️ adhik mahatwache 👌 aahet ...