⇓ Choose Marathi Status Category

love status | marathi status

Are you serching for love status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

तू माझा होऊ शकत नाही , म्हणून तुझ्यावर 💑 💑 प्रेम करण सोडू का रे....असं अर्ध्यावर सोडायचं असत,, तर मी जीवच 💕💕 लावला नसता...

tu maza hou shakat nahi , mhanun tuzyavar 💑💑 prem karan sodu ka re.... asa ardhyavar sodayach asat,, tar mi jivach 💕💕 lavla nasta...

चुकलोय मी असं वाटले तर हक्काने मला 😣😣 सांगशील ना,,, हरवलो मी कधी कुठे तर सावरून 😘😘 मला घेशील ना ...

chukaloy mi as vatale tr hakkane mala 😣😣 sangshil na,,, haravalo mi kuthe tar savrun 😘😘 mala gheshil na...

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून जरा 💏 जागून बघ माझ्यासाठी.... , माझे प्रेम 💟💟 हे असेच राहील मनापासून फक्त 💑 तुझ्यासाठी...

ghadlelya goshti mage thevun jara 💏 jagun bagh mazyasathi...., maze prem 💟💟 he asech rahil manapasun fakt 💑 tuzyasathi...

पावसाची 🌧️🌧️ सतत धार ...वाऱ्याची 🌫️🌫️ झुळूक गार ... मी आरश्यात पाहतोय फार आणि 💏 तिची आठवण 😘😘 येते यार ...

pavasachi 🌧️🌧️ satat dhar ... varyachi 🌫️🌫️ zuluk gar ... mi aarshyat pahatoy far aani 💏 tichi aathavan 😘😘 yete yaar...

तुझी स्वप्नं 😍😍 पाहायला रात्र पुरत नाही... आजमावून 💑💑 तर बघ... माझ्या ❣️❣️ हृदयात तुझ्याशिवाय कोणीच नाही ...

tuzi swapn 😍😍 pahayla ratra purat nahi... aajmavun 💑💑 tar bagh... mazya ❣️❣️ hrudayat tuzyashivay konich nahi ...

जेव्हा मी तुला miss 😔 करतो , तेव्हा ऐकलेलं प्रत्येक song हे तुझी आठवण 💏 करून देत ...

jevya mi tula miss 😔 karto , tevya aikalel pratek song tuzi aathavn 💏 karun det ...

मी तुला 💙💙 मिळवत असताना... तू 👩 कुठेतरी मला गमवत होती... मी तुझ्या नजरेत 💙💙 भरताना... मात्र तू माझ्या नजरेतून 💏 उतरत होती ...

mi tula 💙💙 milavat astana... tu 👩 kuthetari mala gamavt hoti... mi tuzya najaret 💙💙 bhartana... tu mazya najretun 💏 utarat hoti...

दुसऱ्याला खुश ठेवण्यासाठी डोळ्यातलं 😥😰 पाणी लपवावं लागत... खूप 🖤🖤 प्रेम असूनही ,,नाही असं दाखवावं लागत...

dusaryala khush thevnyasathi dolyatal 😥😰 pani lapvav lagat... khup 🖤🖤 prem asunahi ,,nahi as dakhavav lagat...