⇓ Choose Marathi Status Category

life status | marathi status

Are you serching for life status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

जग जिंकण्यासाठी ‪attitude‬ ❌ नाही , फक्त‬ दोन गोष्टी 👍 पूरेश्या आहेत , गोड 🙂 स्वभाव आणि ‪😊 cute smile ‬…

jag jinknyasathi attitude ❌ nahi , fakt don goshti 👍 pureshya aahet , god 🙂 swabhav aanhi 😊 cute smile ...

जी 😊 माणसे हक्काने माझ्याकडे आली , ती परत 😏 गेलीच नाहीत , आणि जी गेली 👎 , ती माझ्या लक्षात पण येत ❌ नाहीत ...

ji 😊 manase hakkane mazyakade aali , ti parat 😏 gelich nahit , aani ji geli 👎 , ti mazya lakshyat pn yet ❌ nahit ...

गंजण्यापेक्षा‬ झिजणे 💪 केव्हाही चांगले , यशाजवळ 😊 पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट ❌ नसतो ...

ganjanyapekshya zijane 💪 kevyahi changle , yashajaval 😊 pohochanyasathi kadhihi shortcut ❌ nasato ...

तुमच्यात जे मिळवण्याची 💪 ताकद आहे , त्याची भीक मागू ❌ नका ...

tumchyat je milavanyachi 💪 takat aahe , tyachi bhik magu ❌ naka ...

ऐकून घेतल्याने खूप काही 😊 बोलता येते , आणि 😊 बोलताच राहिल्याने ऐकायचं 😛 राहून जातं ...

aikun ghetlyane khup kahi 😊 bolata yete , aani 😊 bolatach rahilyane aikayach 😛 rahun jat ...

वाघाला 🐯 हरवायचे असेल तर , आपले छंद 💪 जिवंत ठेवले पाहिजेत ...

vaghala 🐯 haravayach asel tr , apale chand 💪 jivant thevle pahije ...

समाधान 😊 मिळवण्याचा प्रयत्न करा , कारण गरजा कधीच पूर्ण होत ❌ नाही ...

samadhan 😊 milavnyacha praytn kara , karan garaja kadhich purn hot ❌ nahi ...

प्रत्येक माणसाची गोष्ट 😏 मनावर घेऊ ❌ नका , कारण माणसे तुम्हाला काय बोलतात 😛 यावरून त्याची पात्रता कळते ... तुमची ❌ नाही ...

pratek manasachi gosht 😏 manavar gheu ❌ naka , karan manase tumhala kay 😛 bolatat yavarun tyachi patrata kalate ... tumchi ❌ nahi ...