⇓ Choose Marathi Status Category

life status | marathi status

Are you serching for life status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

आकाशातले ⭐ ⭐ तारे कधीच मोजून होत ❌ नाहीत , माणसाच्या गरजा 😓 कधीच संपत नाहीत , शक्य तेवढे ⭐ ⭐ तारे मोजून समाधानी 😊 रहावं ...

akashatale ⭐ ⭐ tare kadhich mojun hot ❌ nahit , manasachya garaja 😓 kadhich sampat nahit , shakya tevadhe ⭐ ⭐ tare mojun samadhani 😊 rahav ...

रक्तापेक्षा अश्रू 😰 श्रेष्ठ कारण , शरीराला ज़खम झाली तर 😰 रक्त बाहेर येते , पण अश्रूला बाहेर येण्यासाठी 💓 मनाला जखमी व्हावे लागते ...

raktapekshya ashru 😰 shreshta karan , sharirala jakham zali tr 😰 rakt baher yete , pn ashrula baher yenyasathi 💓 manala jakhami vyave lagate ...

आयुष्यात कोणासमोर 😊 स्वताःचे स्पष्टीकरण देत बसू नका , कारण ज्यांना आपण 💓 आवडतो , त्याना स्पष्टीकरणाची गरज ❌ नसते …

aayushyat konasamor 😊 swatache spashtikaran det basu naka , karan jyanna apan 💓 aawadto , tyanna spashtikaranachi garaj ❌ nasate ...

अनुभव हा उत्तम टीचर 👍 आहे , पण त्याची fees 💳 आपल्याला परवडत ❌ नाही रे बाबा …अपना हो तो चर्चा, नहीं तो कायको फुकट का 💰 खर्चा ...🤣

anubhav ha uttam teacher 👍 aahe , pn tyachi fees 💳 aaplyala paravadat ❌ nahi re baba ... apana ho to charcha , nahi to kayko fukat ka 💰 kharcha ...🤣

मी दुनियेबरोबर ⚔️ लढु शकतो , पण आपल्या 👫 माणसांबरोबर ❌ नाही , कारण आपल्या 👫 माणसांबरोबर मला जिकांयचे नाही ... तर जगायचे आहे💓 ...

mi duniyebarobar ⚔️ ladhu shakato , pan aaplya 👫 manasabarobar ❌ nahi , karan aaplya 👫 manasabarobar mala jinkayache nahi ... tr jagayche aahe💓 ...

जीवनातिल कडवे 👍 सत्य , अनाथ आश्रमात 🧒 मूले असतात 😞 गरीबांचे , आणि वृद्धाश्रमात 👴 म्हातारे असतात 💰 श्रीमंतांचे ...

jivanatil kadave 👍 saty , anath aashramat 🧒 mule asatat 😞 garibanche , aani vrudhashramat 👴 mhatare asatat 💰 shrimantanche ...

आयुष्यात‬ ऐक ‪🕐 वेळ‬ अशी येते , जेव्हा ‪‎प्रश्न‬ नको असतात , फक्त ‪‎👫 साथ‬ हवी असते …

aayushyat ek 🕐 vel ashi yete , jevya prashn nako asatat , fakt 👫 sath havi asate ...

माणसाने 💰 पैसा कमवावा , पण तो इतकापण 💰 गोळा करून ठेवु ❌ नये , की बाप आजारी पडल्यावर पोरं 👨‍⚕ डॉक्टर सोडुन वकील 👨‍⚖️ बोलवतील ...😂

manasane 💰 paisa kamavava , pan to etakapan 💰 gola karun theu ❌ naye , ki baap aajari padalyavar por 👨‍⚕️ doctor sodun vakil 👨‍⚖️ bolavatil ...😂