⇓ Choose Marathi Status Category

life status | marathi status

Are you serching for life status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

माझ्या life चा एक सोपा 😊 फंडा आहे , तुम्ही माझ्याशी 👍 चांगले वागा , मी तुमच्याशी त्याहून 🤝 चांगला वागेन ...

mazya life cha ek sopa 😊 funda aahe , tumhi mazyashi 👍 changle vaga , mi tumchyashi tyahun 🤝 changla vagen ...

जीवनात 😓 चढउतार हे येत असतात , नेहमी 😊 हसत राहा , आणि असा 😓 चेहरा काय कामाचा जो हसत ❌ नाही ...

jivanat 😓 chadhautar he yet asatat , nehami 😊 hasat raha , aani 😓 asa chehara kay kamacha jo hasat ❌ nahi ...

पराभवाने 😓 माणुस संपत नाही , प्रयत्न 😢 सोडतो तेंव्हा तो संपतो ...

parabhavane 😓 manus sampat nahi , praytna 😢 soduto tevya to sampto ...

जी व्यक्ती 😏 तुमच्या प्रगतीवर 🔥 जळते , तिचा तिरस्कार कधीच करू ❌ नका , कारण ती 😏 व्यक्ती स्वतःपेक्षा तुम्हाला 😊 उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत 🔥 असते ...

ji vyakti 😏 tumchya pargtivar 🔥 jalate , ticha tiraskar kadhich karu ❌ naka , karan ti 😏 vyakti swatapekshya tumhala 😊 utkrushta vyakti samjun jalat 🔥 asate ...

फांदीवर बसलेल्या 🐦 पाखराला फांदी तुटण्याची भीती ❌ नसते , कारण तिचा त्या 🎋 फांदीवर विश्वास नसून , स्वतःच्या 🐦 पंखांवर विश्वास असतो ...

fandivar basalelya 🐦 pakharala fandi tutanyachi bhiti ❌ nasate , karan ticha tya 🎋 fandivar vishwas nasun , swatachya 🐦 pankhanvar vishwas asato ...

तुम्ही 😓 गरीब म्हणून जन्माला आलात , यात तुमचा काहीच दोष ❌ नाही , पण जर तुम्ही गरीब 😢 म्हणून मेलात , तर हा नक्कीच तुमचा दोष 👈 असेल ...

tumhi 😓 garib mhanun janmala aalat , yat tumcha kahich dosh ❌ nahi , pn jar tumhi garib 😢 mhanun melat , tr ha nakkich tumcha dosh 👈 asel ...

तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर लोक 😂 हसत ❌ नसतील , तर तुमची धेय्ये खूपच 😞 लहान आहेत हे 👉 लक्ष्यात घ्या ...

tumhi tharavlelya dheyyanvar lok 😂 hasat ❌ nasatil , tr tumchi dheyye khupach 😞 lahan aahet he 👉 lakshyat ghya ...

स्वतः चा 😊 विकास करा , आणि ध्यानात 👈 ठेवा ... गती , वाढ हीच जिवंतपणाची 👌 लक्षणे आहेत ...

swatacha 😊 vikas kara , ani dhyanat 👈 theva ... gati , vadh hich jivantpanachi 👌 lakshyane aahet ...