⇓ Choose Marathi Status Category

friendship status | marathi status

Are you serching for friendship status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

जगण्याची 😊 चौकट मोडून जगायला शिकविणार असत ते 👫 friend circle ...

jaganyachi 😊 chaukat modun jagayala shikavinar asat te 👫 friend circle ...

आयुष्यात काही मिळवलं ❌ नाही तरी चालेल , पण असणारे चांगले मित्र 👫 गमावू नका , स्वार्थ मनात ठेऊन मैत्री करणाऱ्यांना चुकूनही 👎 आपल्याभोवती जमवू नका ...

aayushyat kahi milaval ❌ nahi tari chalel , pan asanare changle mitra 👫 gamavu naka , swarth manat theun maitri karanaryanna chukunahi 👎 aaplyabhovati jamavu naka ...

मित्र हि अशी 👫 व्यक्ती असते , जी तुमच्याबद्दल सगळे जाणूनही तुमच्यावर 💕 प्रेम करते ...

mitra hi ashi 👫 vyakti asate , ji tumchyabaddal sagale janunahi tumchyavar 💕 prem karte ...

खरे 👫 मित्र कधीच दूर जात नाहीत , जरी ते रोज बोलत 😞 नसले तरी ...

khare 👫 mitra kadhich dur jat nahit , jari te roj bolat 😞 nasale tari ...

आजकाल जाळणारे 😏 भरपूर झालेत त्यांना जळू द्या , आम्हाला साथ देणारे 👫 मित्र भरपूर आहेत हे त्यांना 💪 कळू द्या ...

aajkal jalanare 😏 bharpur zalet tyanna jalu dya , amhala sath denare 👫 mitra bharpur aahet he tyanna 💪 kalu dya ...

मित्रांची 👫 बेरीज करता करता मैत्रीचा गुणाकार ❌ करूया , दुःख 😰 अपमान वजा करून जीवनाचे गणित 😊 सोडवुया ...

mitranchi 👫 berij karta karta maitricha gunakar ❌ karuya , dukh 😰 apaman vaja karun jivanache ganit 😊 sodavuya ...

चांगल्या काळात 😊 हात धरणे म्हणजे मैत्री ❌ नव्हे , वाईट काळात हात न सोडणे म्हणजे 👫 मैत्री ...

changlya kalat 😊 hat dharne mhanje maitri ❌ navhe , vait kalat hat na sodane mhanje 👫 maitri ...

जगावे असे कि मरणे 💪 अवघड होईल , हसावे 😊 असे कि रडणे अवघड होईल , कोणाशी 👫 मैत्री करणे सोपे आहे , पण मैत्री 👫 टिकवावी अशी कि दुसऱ्याला ती तोडणे अवघड होईल ...

jagave ase ki marne 💪 avaghad hoil ,hasave 😊 ase ki radane avaghad hoil , konashi 👫 maitri karane sope aahe , pan 👫 maitri tikavavi ashi ki dusaryala ti todane avaghad hoil ...