⇓ Choose Marathi Status Category

friendship status | marathi status

Are you serching for friendship status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

चांगले 👫 मित्र हात आणि डोळ्यांप्रमाणे असतात , जेव्हा 👐 हातांना यातना होतात , तेव्हा डोळे 😰 रडतात आणि , जेव्हा 😰 डोळे रडतात , तेव्हा हाथ 👐 अश्रू पुसतात ...

changle 👫 mitra hat aani dolyanpramane asatat , jevya 👐 hatanna yatana hotat , tevya 😰 dole radatat aani , jevya 😰 dole radatat , tevya hat 👐 ashru pusatat ...

काही लोकांना आपण आपले 👫 best friend म्हणतो , पण ते आपल्याला 😞 just friend समजतात ...

kahi lokanna apan apale 👫 best friend mhanto , pn te apalyala 😞 just friend samajtat ...

मैत्री 👫 केली तर कट्टर करा , कारण चार दिवस 😊 बोलून , नंतर विसरून जण आम्हाला जमत ❌ नाही ...

maitri 👫 keli tar kattar kara , karan char diwas 😊 bolun , nantr visarun jan aamhala jamat ❌ nahi ...

पडल्यावर 😛 हसणारे अनेकजण असतात , पण मदतीचा हात 😊 देणारे फक्त जिवलग 👫 मित्रच असतात ...

padlyavar 😛 hasanare anekajan asatat , pan madaticha hat 😊 denare fakt jivalag 👫 mita asatat ...

प्रेम 💏 सोडेन , पण मैत्री ❌ नाही , कारण हृदय 💓 जरी तिच्यासाठी 👩 धडधडत असलं , तरी जीव हा 👬 मैत्रीसाठी आहे ...

prem 💏 soden , pan maitri ❌ nahi , karan hruday 💓 jari tichyasathi 👩 dhadhadat asal , tari jiv ha 👬 maitrisathi aahe ...

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत ❌ नाही , तेवढा जिव्हाळा ❣️ ❣️ मैत्री मधुन मिळतो , मैत्री 👬 मधल्या सावलीचा अर्थ कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच 💓 कळतो ...

pavasatun jevadha olava milat ❌ nahi , tevadha jihvala ❣️ ❣️ maitri madhun milato , maitri 👬 mhadhalya savlicha arth kadhi tari unhatun alyavarch 💓 kalato ...

त्या 👩 वेडीला कोण संमजावनार की , मैत्री 👫 नंतर प्रेम 💏 होऊ शकत , पण 💕 प्रेमा नंतर मैत्री ❌ नाही होऊ शकत ...

tya 👩 vedila kon samajvanar ki , maitri 👫 nantr prem 💏 hou shakat , pn 💕 prema nantr maitri ❌ nahi hou shakat ...

प्रेमाने 💏 कधीच पोट भरत ❌ नाही , आणि 👫 मैत्री कधीच उपाशी मरत नाही 😂 ...

premane 💏 kadhich pot bharat ❌ nahi , aani 👫 maitri kadhich upashi marat nahi 😂 ...