⇓ Choose Marathi Status Category

friendship status | marathi status

Are you serching for friendship status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

रोजच आठवण 😞 यावी असं काही नाही , रोजच भेट 👫 घ्यावी असही काही नाही , मी तुला 💖 विसरणार नाही याला खात्री म्हणतात , आणि तुला याची खात्री असणे याला 👫 मैत्री म्हणतात ...

rojach aathavan 😞 yavi asa kahi nahi , rojach 👫 bhet ghyavi asahi kahi nahi , mi 💖 tula visarnar nahi yala khatri mhantat , ani tula khatri asane yala 👫 maitri mhantat ...

मित्र 👫 हि अशी व्यक्ती असते , ती तुमच्याबद्दल सगळे जाणूनही तुमच्यावर 💖 प्रेम करते ...

mitr 👫 hi ashi vyakti aste , ti tumchyabaddal sagle janunahi tumchyavar 💖 prem karte ...

best friend 👫 हा असा व्यक्ती असतो , जो तुम्हाला 😊 हसायला मजबूर करतो , जेव्हा तुमचा mood 😞 खराब असतो ...

best friend 👫 ha asa vyakti asto , jo tumhala 😊 hasayala majabur karto , jevya tumcha mood 😞 kharab asato ...

मैत्री माझी पुसू ❌ नकोस , कधीच माझ्याशी 😞 रुसू ❌ नकोस , मला कधी विसरू ❌ नकोस मी दूर असून 🖤 सोबत आहे तुझ्या , फक्त माझ्या 👫 मैत्रीची जागा कोणाला देऊ ❌ नकोस ...

maitri mazi pusu ❌ nakos , kadhich mazyashi 😞 rusu ❌ nakos , mala kadhi ❌ visaru nakos mi dur asun 🖤 sobat aahe tuzya , fakt mazya 👫 maitrichi jaga konala deu ❌ nakos ...

मित्र 👫 म्हणजे तुमच्या बरोबर असणारी सर्वात 💕 प्रेमळ व्यक्ती ...

mitra 👫 mhanje tumchya barobar asanari sarvat 💕 premal vyakti ...

रुसल्यावर love 💕 you म्हणणारा 🧑 boyfriend नसला तरी चालेल , पण संकटात डोळे 😰 ओले पाहताच "oyy smile please" असे म्हणणारे 👫 best friend मात्र हवेत ...

rusalyavar love 💕 you mhananara 🧑 boyfriend nasala tari chalel , pan sankatat dole 😰 ole pahatach "oyy smile please" ase mhananare 👫 best friend havet ...

तुमच्याशी 👫 मैत्री करून रंगले आमचे 💕 जीवन , मित्र 👫 आहोत तुमचे , तुम्ही फक्त शब्द टाका ... तुमच्यासाठी 💪 कायपण ...

tumchyashi 👫 maitri karun rangle aamche 💕 jivan , mitra 👫 aahot tumche , tumhi fakt shabda taka ... tumchyasathi 💪 kaypan ...

खरा 👫 मित्र फेसबुकच्या हजार मित्रांपेक्षा महत्वाचा 👌 असतो ...

khara 👫 mitr facebook chya hajar mitranpekshya mahatwacha 👌 asato ...