⇓ Choose Marathi Status Category

facebook status | marathi status

Are you serching for facebook status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

जो एकटे राहायला 💪 शिकला , तो जीवन 👌 जगायला शिकला , खरंच कोणी 😰 कोणाचा नसतो ...

jo ekate rahayla 💪 shikala to , jivan 👌 jagayla shikla , kharach koni 😰 konacha nasto ...

जेवढं माझ्याकडे 😏 जळून पाहशील , तेवढच माझ्याकडे 😭 वळून पाहशील ...

jevadh mazyakade 😏 jalun pahshil , tevadhach mazyakade 😭 valun pahshil ...

आपला एक rule आहे , जिथे आपण चुकत ❌ नाही तिथे आपण 👎 झुकत ❌ नाही ...

apala ek rule aahe , jithe apan chukat ❌ nahi tithe apan 👎 zukat ❌ nahi ...

famous व्हायची 👎 गरज मला ❌ नाही , लोक तसेही माझ्यावर 🔥 जळतात ...

famous vyaychi 👎 garaj mala ❌ nahi , lok tasehi mazyavar 🔥 jalatat ...

जिंकणारे 👍 बरेच असतात , पण हरून जिंकणारा 💪 एखादाच असतो ...

jinkanare 👍 bare asatat , pan harun jinkanara 💪 ekhadach asto ...

नेतृत्व असं करा 💪 कि सत्ता जरी तुमची ❌ नसली तरी, लोकांनी राजा 👉 तुम्हालाच म्हटले पाहिजे ...

netrutwa as kara 💪 ki satta jari tumachi ❌ nasali tari, lokanni raja 👉 tumhalach mhatle pahije ...

नाव काय असच बनत ❌ नाही , नाव बनण्यासाठी पण 💪 कष्ट करावे लागतात ...

nav kay asach banat ❌ nahi , nav bananyasathi 💪 pan kasht karave lagtat ...

पूर्ण दिवसात मला सगळ्यात जास्त 💓 आनंद तुझ्यासोबत 💏 बोलून मिळतो ...

purn diwasat mala saglyat jast 💓 anand tuzyasobat 💏 bolun milato ...