⇓ Choose Marathi Status Category

facebook status | marathi status

Are you serching for facebook status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

ध्येया मागे 😊 धावत असताना लोकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ ❌ नका ...

dheyya mage 😊 dhavt asatana lokanchya bolnyakade lakshy deu ❌ naka ...

राज्य तर आज कालची 🐶 कुत्रीपण करतात , पण 👊 दरारा आणि 💪 दबदबा जमवणं फक्त 🐯 वाघालाच जमत ...

rajya tr aaj kalchi 🐶 kutripan kartat , pan 👊 darara aani 💪 dabdaba jamavn fakt 🐯 vaghalach jamat ...

स्वतःवर आत्मविश्वास 😊 ठेवा ... कुठलीही 👉 गोष्ट अशक्य वाटणार ❌ नाही ...

swatavar aatmvishvas 😊 theva ... kuthalihi 👉 gosht ashkya vatanar ❌ nahi ...

पहिल्यापासून 😊 वेगळा आहे , म्हणून तर आज तुझ्यापेक्षा एक पाऊल 💪 पुढे आहे ...

pahilyapasun 😊 vegala aahe , mhanun tr aaj tuzyapekshya ek paul pudhe 💪 aahe ...

जोपर्यंत स्वतःची वेगळी 👊 ओळख तुम्ही जगाला करून देत ❌ नाही , तोपर्यंत जग तुम्हाला ओळखणार ❌ नाही ...

joparyant swatachi vegali 👊 olakh tumhi jagala karun det ❌ nahi , toparyant jag tumhala olkhanar ❌ nahi ...

हवेत तर 🦅 पक्षीही उडतो आणि 🐝 माशीही उडते , पण उडून कोण कुठे ☹️ बसतो , यावर त्याची 👍 लायकी ठरते ...

havet tr 🦅 pakshihi udato aani 🐝 mashihi udate , pan udun kon kuthe ☹️ basato , yavar tyachi 👍 layki tharte ...

चुकीच्या माणसाच्या 💏 प्रेमात पडण्यापेक्षा , आम्ही 😊 सिंगलच बरे 👌...

chukichya manasachya 💏 premat padanyapekshya , amhi 😊 singleach bare 👌...

लोक आपल्याला 😏 कमी समजू लागतात , खरी तीच ⏰ वेळ असते त्यांचे तोंड 👊 बंद करून काहीतरी करून 💪 दाखवायची ...

lok aaplyala 😏 kami samju lagatat , khari tich ⏰ vel aste tyanche tond 👊 band karun kahitari karun 💪 dakhvaychi ...