⇓ Choose Marathi Status Category

facebook status | marathi status

Are you serching for facebook status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

परीक्षा 📝 म्हणजे , स्वतःच्या आत डोकावून 😲 पाहण्याची संधी ...

parikshya 📝 mhanje , swatachya aat dokavun 😲 pahnyachi sandhi ...

ज्यांच्याकडे हरण्यासाठी काहीच ❌ 👎 नसतं , त्यांचा जन्म जिंकण्यासाठी 💪 झालेला असतो ...

jyanchyakade harnyasathi kahich ❌ 👎 nasat , tyanch janm jinknyasathi 💪 zalela asto ...

झाडाच्या मागे लपून 💏 प्रेम करू ❌ नका , प्रेम 🖤 आंधळं असतं पण , शेजारी 👦 असलेले आंधळे ❌ नसतात ...

zadachya mage lapun 💏 prem ❌ karu naka , prem 🖤 andhal asat pan, shejari 👦 aslele andhale ❌ asatat ...

जर तू माझी 📱 status बघत असशील तर , तू माझी 👩 friend नाही ... फॅन 😘 झाली आहेस ...

jar tu mazi 📱 status baght asashil tar , tu mazi 👩 friend nahi ... fan 😘 zali aahes ...

आपलं कास आहे माहित आहे 😕 का ? आलात तर आलात , नाहीतर तेल 💪 लावत गेलात ...

aapal kas aahe mahit ahe 😕 ka ? aalat tar aalat , nahitar tel 💪 lavat gelat ...

मला 👩 मुलींच्या मागे फिरायला कधी आवडलंच ❌ नाही , कारण थोडा attitude 😜 माझ्यातही आहे ...

mala 👩 mulinchya mage firayala kadhi awadlach ❌ nahi , karan thoda aatitude 😜 mazyatahi aahe ...

संघर्ष 💪 हा सतत सुरूच असतो , आपण 👦 काम करत राहायचं , लोकांची ☹️ मते बदलायला वेळ लागत ❌ नाही ...

sangharsh 💪 ha satat suruch asto , aapan 👦 kam karat rahayach , lokanchi ☹️ mate badalayala vel lagat ❌ nahi ...

जर लोकांना तुमच्याशी 😟 काही प्रॉब्लेम असेल , तर कायम ध्यानात ठेवा ... ते त्याचं 😂 प्रॉब्लेम आहे तुमचं ❌ नाही ...

jar lokanna tumchyashi 😟 kahi problem asel , tr kayam dhyanat theva ... te tyanch 😂 problem aahe tumach ❌ nahi ...