⇓ Choose Marathi Status Category

attitude status | marathi status

Are you serching for attitude status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

attitude तर 🧒 लहान मुले दाखवतात , आम्ही तर समोरच्याची 💪 लायकी दाखवतो ...

attitude tr 🧒 lahan mule dakhavatat , amhi tr samorchyachi 💪 layki dakhavto ...

आपला एक rule आहे , जिथे माझं चुकत नाही , तिथे मी कधी झुकत नाही ...

apala ek rule aahe , jithe maz chukat nahi , tithe mi kadhi zukat nahi ...

जगाला काय 😏 आवडत ते करूद्या , तुम्हाला काय 👊 वाटतंय ते करा ...

jagala kay 😏 awadat te karudya , tumhala kay 👊 vatatay te kara ...

खेळ जुगाराचा 🖕 असो किंवा आयुष्याचा , मी एक्का तेव्हाच 🦁 बाहेर काढतो , जेव्हा समोरचा ♠️ बादशहा बाहेर काढतो ...

khel jugaracha aso 🖕 kinva aayushacha , mi ekka tevyach 🦁 baher kadhto , jevya samoracha ♠️ badashaha baher kadhato ...

ज्या 👊 लोकांची स्टेटस आहे , त्यानां 😃 स्टेटस ठेवायची गरज ❌ नाही लागत ...

jya 👊 lokanchi status aahe , tyanna 😃 status thevayachi garaj ❌ nahi lagat ...

आपला 😊 DP भारी , आपली 👌 Status भारी , चायला👍 !!! आपलं सगळंच लय 😝 भारी ...

apala 😊 DP bhari , apali 👌 Status bhari , chayla 👍 !!! apal sagalach lay 😝 bhari ...

दोन गोष्टीसोडून मैत्री 👍 करा , एक 😔 खोटेपणा आणि दुसरं 👊 मोठेपणा ...

don goshtisodun maitri 👍 kara , ek 😔 khotepana aani dusar 👊 mothepana ...

विषय किती 👊 वाढवायचा , कुठे ❌ थांबवायचा , कुठे दुर्लक्ष्य 😏 करायचा , हे ज्याला 💪 जमत ... तो जगातील कुठल्याही परिस्थितीवर 👊 मात करू शकतो ...

vishay kiti 👊 vadhavaycha , kuthe ❌ thambvayacha , kuthe durlkshya 😏 karaycha , he jyala 💪 jamat ... to jagatil kuthalyahi parishitivar 👊 mat karu shakto ...