⇓ Choose Marathi Status Category

marathi status | marathi status whatsapp

Are you serching for marathi status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

तुझ्या प्रेमाने 😥 रडवले आहे ग खूप ... तुझ्या आठवणीने 😞 तरसवलं आहे गं खूप ... मी तुझ्यावर जीवापाड ❣️❣️ प्रेम करत होतो ... माझ्या या मजबुरीला 💔 आजमावलं आहे गं खूप ...

tuzya premane 😥 radvale aahe g khup ... tuzya aathavnine 😞 tarsavl aahe g khup ... mi tuzyavar jivapad ❣️❣️ prem karat hoto ... mazya ya majburila 💔 aajmavl aahe g khup ...

काही लोक इतकी 💔 मतलबी असतात ... कि काम 💑 झालं कि आपले रस्ते बदलतात ...

kahi lok etaki 💔 matlabi asatat ... ki kam 💑 zal ki aaple raste badltat ...

आयुष्यात काही 💑 व्यक्ती अशा येऊन जातात कि ... त्यांना विसरणं 😰 शक्य होत नाही ... आणि त्यांच्या 💔 विषयी कोणाजवळ बोलूही शकत नाही ...

aayushyat kahi 💑 vyakti asha yeun jatat ki ... tyanna visaran 😰 shaky hot nahi ... aani tanchya 💔 vishayee konajaval boluhi shakat nahi ...

दुसऱ्यासाठी आपल्या 😰 डोळ्यात पाणी आलं कि ... समजावं आपल्यात अजून ❣️ 😊 माणुसकी शिल्लक आहे ...

dusaryasathi apalya 😰 dolyat pani aal ki ... samjav apalyat ajun ❣️ 😊 manusaki shillak aahe ...

चूक झाली कि साथ 💔 सोडणारे खुपजण असतात ... पण चूक झाली कि, ती कशी सुधारावी हे सांगणारे फार 😰 कमी असतात ..

chuk zali ki sath 💔 sodanare khupjan asatat ... pan chuk zali ki, ti kashi sudharavi he sangnare far 😰 kami astat ...

विचार नाही केला होता कि, तू मला एवढ्या लवकर 💔 सोडून जाशील ... जो मला 😰 दुःखामध्ये असताना बघून सांगायचा "💑 मी आहे ना" ..

vichar nahi kela hota ki, tu mala evadya lavkar 💔 sodun jashil ... jo mala 😰 dukhamadhe astana baghun sangaycha "💑 mi aahe na" ...

एक गोष्ट लक्ष्यात ठेव, माझ्यासारखे 💑 खूप भेटतील तुला ... पण माझ्याइतकं 💕 प्रेम नाही ... तेव्हा मागे वळून 😰 पाहशील ...

ek gosht lakshat thev, mazayasarkhe 💑 khup bhetatil tula ... pan mazyaetak 💕 prem nahi ... tevya mage valun 😰 pahshil ...

जवळ येऊन सगळेजण दूर 😰 जातात ...एकटा मी, 😰 एकटाच राहून जातो .. माझं दुःख 💔 कसं सांगू कोणाला? मलम लावणारेही 😰 जखम करून निघून जातात ...

javal yeun saglejan dur 😰 jatat ... ekta mi, 😰 ekatach rahun jato ... maz dukh 💔 kas sangu konala? malam lavnarehi 😰 jakham karun nighun jatat ...