Marathi Whatsapp Status For Charoli In One Line

marathi-whatsapp-charoli-status-in-one-line-2015

Marathi Status brings you Best Charoli whatsapp status in one line. Marathi Charoli status for whatsapp will help you to change status daily. Marathi Charoli status for boyfriend or your BF or for him will make him feel special just update it in your whatsapp. Marathi Charoli status for facebook or FB are just popular as you can update in your Facebook timeline and people will Charoli your status with huge number of Likes.

Marathi Charoli status for whatsapp in marathi language is must needed for all marathi people who Charoli marathi language and like to have status only in there mother tongue. Find here some best marathi Charoli status quotes and marathi Charoli status for whatsapp in marathi font. These Charoli status are written by our well-know marathi status writers. Just copy and paste any marathi Charoli status and update on your Whatsapp Messenger.

Also find some best marathi attitude status,marathi sad status, whatsapp status for avoiding, whatsapp status for angry and best marathi love status which we posted few days back.We upload these status daily for all our marathi status readers and fans. We know people Charoli changing there whatsapp status daily, so we update them daily with latest and best Charoli status.

Whatsapp Status For Charoli In One Line :-

वाहणाऱ्या नदीवर नदीतील
शंक शिम्प्ल्यावर पण अथांग
प्रेम केलय मी एकाच व्यक्तीवर
जिने मला जन्म दिला त्या
जगत जननी मातेवर
घडवलेस तूच या
संस्कारच्या राशी
आईच्या शब्दांची
ओंजळ तुझ्या चरणापाशी

भेट घडली खुप दिवसांनी आज,
हा वेडा जीव माझा बावरला.
कसे सांगु सखे तुजला,
ग्रीष्मात ही मनी गुलमोहर फुलला.

प्रेम करायचे आहे तुझ्या
निरागस त्या रूपावर !
मला पाहून मुरडलेल्या
त्या नकटया नाकावर !!
प्रेमाचा सुगंध पुन्हा एकदा मातीतून यावा..
प्रेमाचा पाऊस आज माझ्यावर हि पडावा..
आज नवी व्हावी सारी धरती..
अन समुद्राला हि यावी
प्रेमाची भरती……

पूरता पूरेना ते आयुष्य,
मिळता मिळेना ते प्रेम
जुळता जुळेना ती सोबत,
पुसता पुसेना ती आठवण……….

अंधारात राहून उजेडासाठी जगत असत कोणीतरी,

एखाद्याच सुख मनापासून मागत असत कोणीतरी,

कष्टाचे फळ मिळाव म्हणून् पळत असत कोणीतरी,

दिवे सगळे विझल्यानंतर जळत असत कोणीतरी,

दूरुनच एका कोण्यातून मायेने बघत असत कोणीतरी,

उगीच आपण एकटा मानतो पण,

तूमच्यासाठी कुठेतरी जगत असत कोणीतरी..

प्रत्येक नाते “प्रेमाचे” हवे,
अशी काहीच गरज नसते.
तर प्रत्येक नात्यात “प्रेम” असावे,
याला खूप “महत्व” असते….
हसण्यासाठी मी आता एक कारण शोधत आहे..
पुन्हा नव्याने जगण्यासाठी मी आता मरण शोधत आहे..
कसली कशाची हवी भीती..
अंधाराशीच जडली माझी प्रिती..
काळाने झडप घातली, तुटली सारी नाती…..
काही मैत्रीचे नाते अतूट असते,
तर काही मैत्रीचे नाते तात्पुरते असते !

काही मैत्रीचे नाते काळानंतर घट्ट होतात,
तर काही मैत्रीचे नाते काळानंतर कमकुवत होतात !

काही मित्र आयूष्यभर साथ देतात ,
तर काही मित्र अर्धवट साथ सोडतात !

काही मित्र निस्वार्थासाठी साथ देतात ,
तर काही मित्र स्वार्थासाठी साथ सोडतात !

मग तुमचे मैत्रीचे नाते अतूट आहे का ?
विजेसारखी तलवार चालवुन गेला,
निधड्या छातीने हिंदुस्तान हालवुन गेला,
वाघ नख्याने अफजलखानाचा कोथळा पाडुन गेला,
मुठभर मावळ्याना घेऊन हजारो सैतानांना नडुन गेला!
स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकुन मुजरा केला असा एक
“मर्द मराठा शिवबा”होऊन गेला.”……………………………..!!
विजेसारखी तलवार चालवुन गेला,
निधड्या छातीने हिंदुस्तान हालवुन गेला,
वाघ नख्याने अफजलखानाचा कोथळा पाडुन गेला,
मुठभर मावळ्याना घेऊन हजारो सैतानांना नडुन गेला!
स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकुन मुजरा केला असा एक
“मर्द मराठा शिवबा”होऊन गेला.”……………………………..!!
स्त्री मनाचा अभ्यास करावा
असा एक ध्यास होता
तुझ्या सानिध्यात जाणवलं
दुरून डोंगर साजरे
हा एक आभास होता
प्रिये नजरेचा तो खेळ जुना,
वाटतो मग आज का पुन्हा नवा…
तू नयनाने छेडलेल्या तारेत,
जीव वेडा असाच गुफून राहवा….!!

बघ आई आज मी
खूप मोठी उंची गाठली आहे,
लोकांनी तर खूप कौतुक केल माझ
पण त्यात हि तुझी कमी जाणवली आहे.

परतीची वाट धरतांना
मन थोड घाबरतय
तुला सोडून जाताना
तुलाच आठवतंय

तिचं माझ नात कस असाव
तिचं माझ नात अस असाव
कोवल्या उन्हात जस सोनेरीफुल फुलाव

तुझ्या चारोळीत नात छान जपलय तू
प्रत्येकाचा मनाला भावेल अस लिहल आहेस तू

I hope you all liked at least one whatsapp Charoli status from above marathi status. If not, don’t worry we will be uploading more daily. So save our website and keep checking daily for best Charoli marathi status. Also please don’t forget to share it on your Facebook and Whatsapp with friends and family.