Marathi Whatsapp Status For Breakup In One Line

marathi-whatsapp-breakup-status-in-one-line-2015

Marathi Status brings you Best Breakup whatsapp status in one line. Marathi Breakup status for whatsapp will help you to change status daily. Marathi Breakup status for boyfriend or your BF or for him will make him feel special just update it in your whatsapp. Marathi Breakup status for facebook or FB are just popular as you can update in your Facebook timeline and people will Breakup your status with huge number of Likes.

Marathi Breakup status for whatsapp in marathi language is must needed for all marathi people who Breakup marathi language and like to have status only in there mother tongue. Find here some best marathi Breakup status quotes and marathi Breakup status for whatsapp in marathi font. These Breakup status are written by our well-know marathi status writers. Just copy and paste any marathi Breakup status and update on your Whatsapp Messenger. Also find some best marathi attitude status,marathi sad status, whatsapp status for avoiding, whatsapp status for angry and best marathi love status which we posted few days back.We upload these status daily for all our marathi status readers and fans. We know people Breakup changing there whatsapp status daily, so we update them daily with latest and best Breakup status.

Whatsapp Status For Breakup In One Line :-

पाहताक्षणी एखादी व्यक्ति आवडणं हे ‘आकर्षण’ असतं,
परत पहावसं वाटणं हा ‘मोह’ असतो,
त्या व्यक्तिच्या जवळून जाण्याची इच्छा असणं ही ‘ओढ’ असते,
त्या व्यक्तिला जवळून जाणणं हा ‘अनुभव’ असतो,
आणि त्या व्यक्तिला तिच्या गुणदोषांसह स्विकारणं हेच खरं “प्रेम” असतं..!!!
मला वाईट वाटत नाही जेवा तू माझा फोने receive करत नाही ……
मला तेवहा पण वाईट वाटत नाही जेवा तू मला कॅल back करत नाही ….
पण मला वाईट तेवहा वाटत जेवा तू माझा फोने आला आहे है….
पाहून सुधा तुला माझाया सोबाथ बोल्णायची इच्छा होत नाही……..

बहुतेक तुला रडवणारे तुझ्या अश्रूंचे चाहते असतील
जिवंत झरे त्यांच्या हॄदयात प्रेमाचे वाहते असतील

वाटायचे आयुष्य जगावे
फक्त तिच्यासाठी,जिवंत राहावे फक्त
तिच्यासाठी,पैसा कमवावा फक्त
तिच्यासाठी,सांगेल तस वागाव फक्त
तिच्यासाठी,तिच्या हो ला हो
म्हणाव फक्त
तिच्यासाठी,तिला हव ते द्याव
फक्त तिच्यासाठी……..

नो more विस्टिंग time थिंकिंग about वस्तेद time.

What दो यौ दो व्हेन Something that वास यौर Everything बेकॉमेस अ Nothing ?
I hope you all liked at least one whatsapp Breakup status from above marathi status. If not, don’t worry we will be uploading more daily. So save our website and keep checking daily for best Breakup marathi status. Also please don’t forget to share it on your Facebook and Whatsapp with friends and family.